Er is dit jaar geen gebedsdienst zijn in de Inham. De werkgroep die vanuit De Inham, Het brandpunt, Sint Martinus en Veenkerk de jaarlijkse vieringen voorbereidt, heeft daarom nagedacht over een andere manier van herdenken. De werkgroepleden hebben een korte persoonlijke overdenking geschreven en willen deze met u delen.

U ziet in deze reportage achtereenvolgens Maarten Boersen, Corrie Borgers-Bos, Henny Rouwhorst, Josephine van Pampus en Irene Oldewarris. De reportage is gebaseerd op het jaarthema ‘Na 75 jaar vrijheid‘ van het 4 en 5 mei comité.