Huisregels

Huisregels2019-03-18T10:13:57+00:00
 • Indien je je bevindt op het terrein van De Eemruiters waar Stichting Oranjecomité Hoogland haar activiteiten en attracties aanbiedt, ben je verplicht je aan onze huisregels te houden. Je dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie van Stichting Oranjecomité Hoogland op te volgen.
 • Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico. Stichting Oranjecomité Hoogland en de organisaties met wie wij samenwerken kunnen NIET aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die je als bezoeker van ons terrein mocht ondervinden.
 • Zorg dat je ALTIJD een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot ons terrein, attracties en/of de activiteiten weigeren.
 • Het is VERBODEN om op ons terrein drugs, wapens, e.d. bij je te hebben. Als we aanwijzingen hebben voor het bezit van verboden spullen, andere strafbare feiten en/of bij veiligheidsrisico’s, kunnen we de politie vragen om je kleding, tas of rugzak te doorzoeken.
 • Op grond van onacceptabel gedrag op ons terrein, kan de organisatie je de toegang tot het terrein, de attracties en/of de activiteiten weigeren of ontzeggen.
 • Je gooit niet met drank, bekers of andere spullen naar het muziekpodium of naar andere bezoekers.
 • Het zelf meenemen van alcoholhoudende dranken naar het feestterrein is niet toegestaan.
 • Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar GEEN alcoholhoudende drank nuttigen. Bij twijfel kunnen de medewerkers van het Oranjecomité Hoogland om een legitimatie vragen. Er zijn 18+ polsbandjes te verkrijgen op ons terrein.
 • Personen op ons terrein die te veel alcohol hebben gedronken en/of door alcohol onacceptabel gedrag vertonen, worden door een sfeerbewaker naar de EHBO post begeleid. De EHBO onderzoekt de persoon en bepaalt wat de vervolgactie wordt. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren. Zie ons alcoholbeleid en –procedure. 
 • De kinderkleedjesmarkt is ALLEEN bedoeld voor kinderen die tweedehands en/of zelfgemaakte spullen verkopen. De verkoop van (zelfgemaakt) eten en/of drinken, alcohol en levende dieren op de kinderkleedjesmarkt is NIET toegestaan. Verkoop voor commerciële doeleinden op de kinderkleedjesmarkt is ook NIET toegestaan. Bij onveilige situaties (zoals vrije doorgang in geval van calamiteiten) kunnen wij een kind vragen om een andere plek te zoeken.
 • Kom alsjeblieft lopend of met de fiets naar ons terrein om de overlast in de buurt te beperken. Het terrein waar onze activiteiten plaatsvinden, is voetgangersgebied. Er zijn fietsstallingen buiten het feestterrein aanwezig. Aan de Engweg ter hoogte van het terrein van de Eemruiters kan NIET met de auto geparkeerd worden. De Engweg is op Koningsdag ter hoogte van de Lijsterbeslaan (tussen de Plataanweg en de Lindelaan) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 • Het is VERBODEN eigendommen van de organisatie mee te nemen.
 • Op 26 en 27 april kan alleen betaald worden met de oranje munten van Oranjecomité Hoogland. De munten zijn alleen geldig op Koningsdag en worden niet teruggewisseld voor contant geld. De munten blijven geldig en je kunt ze dus volgend jaar weer gebruiken. De witte munten van voorgaande jaren kunnen ingewisseld worden voor twee oranje munten.
 • Tijdens al onze activiteiten kunnen video-opnames en foto’s gemaakt worden van gebeurtenissen, optredens en personen. Bij het aanwezig zijn bij onze activiteiten, ga je hiermee stilzwijgend akkoord. Het Oranjecomité Hoogland behoudt zich het recht voor deze beelden te gebruiken voor haar promotionele doeleinden. Bij een verzoek van politie of justitie worden deze beelden worden overhandigd.
 • De medewerkers van het Oranjecomité Hoogland zijn 100% vrijwilliger. Indien er wachttijden ontstaan, rekenen wij op je begrip.