Is dit oorlog?

Het was vijf uur ’s ochtends
en opeens hoorde ik bommen en granaten.
Ik liep naar buiten, wat is er aan de hand?
Geweld in het hele land.

Is dit oorlog?

Het begon met bombardementen in Rotterdam,
alles stond in vuur en vlam.
Vier dagen later stond het in de krant,
Duitsland veroverde heel Nederland.

Ja, dit is oorlog…

Er zat een meisje in de klas,
een tijdje later besefte ik dat ze er niet meer was.
De Duitsers verwoestten levens, dorpen en steden,
beseften zij wat zij deden?

Na vijf jaar waren we eindelijk vrij,
die afschuwelijke tijden waren voorbij.

Dit was oorlog.

4 mei 2015

Geschreven door
Mara van Daatselaar, Lennard de Weerd,
Christian van Veen en Mitch de Vries

Basisschool De Berkenschool

129_uitsnede

Mara van Daatselaar van De Berkenschool