Het Bevrijdingsfeest Hoogland start op dinsdag 5 mei met een bevrijdingsmaaltijd bij de Sint-Martinuskerk. Tijdens de maaltijd is er muziek en er wordt een voordracht gehouden over de bevrijding. Na de bevrijdingsmaaltijd verzorgt muziekvereniging Sint Caecilia een bevrijdingsconcert in de Sint-Martinuskerk. Het concert staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

  • .

  • .

  • .

  • .
  • .