Koningsavond (26 april) en Koningsdag (27 april)

Stichting Oranjecomité Hoogland, Paardensportvereniging De Eemruiters en Café-Bar De Kolkrijst hebben de verantwoordelijkheid om tijdens onze festiviteiten op Koningsavond en Koningsdag alleen aan volwassenen alcohol te schenken en niet aan jongeren onder de 18 jaar. Bovendien willen we agressie en geweld door bovenmatig alcoholgebruik voorkomen.

Geen eigen drank mee
Het is niet toegestaan om zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen naar het terrein waar onze festiviteiten plaatsvinden.

Alcohol weigeren
We verkopen geen alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar. We kunnen de verkoop van alcoholhoudende drank ook weigeren op grond van wangedrag en/of dronkenschap.

Overmatig alcoholgebruik
Personen die te veel alcohol hebben gedronken en/of door alcohol onacceptabel
gedrag vertonen, worden door een sfeerbewaker naar de EHBO-post begeleid.
De EHBO onderzoekt de persoon en bepaalt wat de vervolgactie wordt.
Dit kan zijn:
• Na een goed gesprek wordt de persoon weer toegelaten op ons terrein
• Er wordt iemand gebeld die de persoon kan ophalen / thuisbrengen
• De persoon wordt verzocht om ons terrein onmiddellijk te verlaten
• Bij extreem veel alcoholgebruik laten we de persoon ophalen door een ambulance

NIX18 en 18+ polsbandjes
Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank nuttigen.
Jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen na het tonen van een geldig identiteitsbewijs een 18+ polsbandje ophalen. Daarmee kunnen zij alcoholhoudende drank kopen bij een van de drankuitgiftepunten op ons terrein. GEEN polsbandje is GEEN drank.

Minderjarigen
Indien toch blijkt dat een minderjarige alcoholhoudende drank nuttigt of heeft genuttigd op ons terrein, dan wordt hij of zij door een sfeerbewaker naar de EHBO-post begeleid.
• Het kind verlaat ons terrein NIET zonder begeleiding
• We bengen de ouder(s) / verzorger(s) van het kind op de hoogte
• We vragen aan de ouder(s) / verzorger(s) van het kind of zij hun kind willen ophalen
• Bij extreem veel alcoholgebruik laten we het kind ophalen door een ambulance

april 2022